Werken via een bureau

Krijg jij werk via een uitzendbureau, detacheringsbureau of bemiddelingsbureau? Let dan goed op of je wel ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Uitzenden, detacheren of bemiddelen?

Het maakt veel verschil of je werkt via een uitzend- of detacheringsbureau of via een bemiddelingsbureau:

  • Als je via een uitzend- of detacheringsbureau werkt, betekent dat meestal dat je in dienst bent bij dat bureau. Je bent dan voor die werkzaamheden géén ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Werk je via één of meer bemiddelingsbureaus, dan vindt de Belastingdienst je meestal wel zelfstandig. Je kunt dan wel ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn.

Let op! Het is niet van belang hoe een bureau zichzelf noemt: het gaat om de relatie tussen jou, het bureau en de klant of opdrachtgever.

Verschillen tussen uitzending (of detachering) en bemiddeling

Uitzending (of detachering)   Bemiddeling

Het bureau vraagt geen vergoeding voor het contact leggen tussen jou en de klanten.   Het bureau krijgt wel een vergoeding voor het contact leggen tussen jou en de klant.

Het bureau is verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw werk. De Klanten spreken het bureau erop aan als zij niet tevreden zijn.   Je bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw werk. Opdrachtgevers spreken je erop aan als zij niet tevreden zijn. Jij loopt dan ook het risico dat je geen geld krijgt voor jouw werkzaamheden.

Het bureau betaalt je uit aan de hand van het aantal gewerkte uren bij de klant. Je spreekt met het bureau af wie het aantal gewerkte uren vaststelt.   Jouw opdrachtgever betaalt je uit aan de hand van het aantal gewerkte uren. Je hoeft jouw uren niet door te geven aan het bemiddelingsbureau.

Het bureau en de klant sluiten een overeenkomst, waarbij het bureau aangeeft dat het jou voor de werkzaamheden inzet.   Je sluit een overeenkomst af met je opdrachtgever, waarbij jij je verplicht de werkzaamheden uit te voeren. Het bureau is hierin geen partij.

Doe de check.

Twijfel je nog of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? En of je recht hebt op bepaalde aftrekposten? Check het dan met de OndernemersCheck.