Geïnvesteerd in het bedrijf van iemand anders?

Steek je geld in het bedrijf van iemand anders? Dan is dat meestal via een zakelijke lening. Je ontvangt daarvoor rente. Maar: deel je in ruil voor je investering mee in de winst? Dan ben je mogelijk medegerechtigde. En dat heeft consequenties voor je aangifte.

Wanneer ben je medegerechtigde?

Je bent medegerechtigde als je aan deze drie voorwaarden voldoet:

  1. Je steekt geld in een bedrijf van iemand anders.
  2. Je deelt in ruil daarvoor in de winst van het bedrijf.
  3. Je hebt géén invloed op het beleid en de bedrijfsvoering.

Een andere benaming voor medegerechtigde is ‘commanditair vennoot’.

Ben jij medegerechtigde of commanditair vennoot? Dan moet je je winst of verlies opnemen in je aangifte inkomstenbelasting als ‘winst uit onderneming’. Je kunt als medegerechtigde géén gebruikmaken van de aftrekposten en belastingregelingen voor ondernemers.

Zakelijke lening? Geen medegerechtigde

Steek je als particulier geld in het bedrijf van je kind, je vriend of iemand anders, via een lening? En ontvang je daarover rente? Dan ben je géén medegerechtigde. Want: je deelt niet mee in de winst van het bedrijf.

Een lening verstrekken maakt je overigens ook geen ondernemer. Je kunt dus ook geen gebruikmaken van de aftrekposten en belastingregelingen voor ondernemers.

Doe de check.

Twijfel je nog of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? En of je recht hebt op bepaalde aftrekposten? Check het dan met de OndernemersCheck.