De OndernemersCheck en de Wet DBA

Geldt de OndernemersCheck ook voor de wet DBA?Die vraag krijgen we regelmatig. Het antwoord is simpel: nee. Daarvoor zijn er teveel verschillen. Zo gaat de Wet DBA over jouw arbeidsrelatie met één opdrachtgever en de OndernemersCheck over ál jouw opdrachten in een jaar. Maar hoe zit het nu precies?

Drie belangrijke verschillen

Is er sprake van loondienst, of niet? Dát is de centrale vraag bij de wet DBA. De OndernemersCheck draait om een andere vraag: ben jij ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dat zijn twee verschillende dingen. Ook als je zo nu en dan een opdracht in loondienst doet, kun je best ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

We zetten de drie belangrijkste verschillen even op een rij:

Wet DBA:
Is er sprake van loondienst?

 

OndernemersCheck:
Ben jij ondernemer voor de inkomstenbelasting?Gaat erom of jouw opdrachtgever loonheffingen voor jou moet inhouden en afdragen.   Gaat erom hoe jij je inkomsten en kosten opgeeft in je aangifte inkomstenbelasting. En: of je gebruik kunt maken van aftrekposten voor ondernemers.

Gaat altijd maar over de relatie met één opdrachtgever. Ben jij voor die ene opdracht in loondienst bij je opdrachtgever of niet?   Draait om jouw hele situatie als ondernemer, dus al jouw opdrachten in een bepaald jaar.

Hangt af van deze vragen:

  • Werk je onder gezag van de opdrachtgever? (of: Ben je zelfstandig tijdens de opdracht?)
  • Kun je je vrij laten vervangen bij deze opdracht?
  • Krijg je loon?
  Hangt naast je zelfstandigheid ook af van andere zaken. Bijvoorbeeld of je ondernemersrisico loopt. En wat de omvang is van je bedrijf.

 

Wat is er veranderd door de wet DBA?

De belastingregels rondom loondienst en ondernemerschap zijn door de wet DBA níet gewijzigd. Wat wel veranderd is, is de manier waarop je afspraken met je opdrachtgever vastlegt. Vroeger vulden ondernemers daarvoor een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) in. Die VAR is afgeschaft. In plaats daarvan kun je een (model)overeenkomst sluiten met je opdrachtgever. Daarin leg je werkafspraken vast.

Meer over de wet DBA

Op de website van de Belastingdienst lees je meer over de wet DBA en wat die voor jou betekent.

Doe de check.

Twijfel je nog of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? En of je recht hebt op bepaalde aftrekposten? Check het dan met de OndernemersCheck.